Hamnen

Hamnen i Evedal består av fem bryggor (fyra större och en jollebrygga) med totalt 200 platser samt ca 30 svajplatser inom ett område som arrenderas av Växjö Kommun.

Utöver bryggor och svajplatser finns två sjösättningsramper, en kaj med kran och  toalettömmningsstation samt några få gästplatser.

Utöver informationen på denna sida finns förtydligande på en sida med frågor och svar.

Översikt HSS hamn Evedal

 

Bryggor & svajplatser

I HSS hamn finns det fem bryggor och ett antal svajplatser:

  • Varvsbryggan, som är en fast brygga med 56 platser. Förtöjning sker med stolpar och akterboj beroende på plats.
  • Mittbryggan, som är en flytbrygga med 56 platser. Förtöjning sker med bom.
  • Jollebryggan, som är en flytbrygga med 7 platser. Förtöjning sker med akterboj.
  • Sjöborgsbryggan, som är en flytbrygga med 40 platser. Förtöjning sker med bom och akterboj beroende på plats.
  • Sydbryggan, som är en flytbrygga med 42 platser. Förtöjning sker med bom.
  • Svajplatser med 39 disponibla positioner. Förtöjning sker med boj.

Samtliga bryggor har möjlighet till vatten samt el för laddning av batterier. Övrig elförbrukning efter Hamnsektionens godkännande.

För att få information om ungefärligt djup på en specifik bryggplats kan Hamnsektionen kontaktas via mail, se Kontakt.

Brygg- och svajplatser fördelas av HSS Hamnsektion till HSS medlemmar enligt ett kösystem där båt och bryggplats matchas mot varandra för bästa möjliga utnyttjande av hamnen. Ett båtplatsavtal reglerar nyttjanderätten till erhållen plats. Länk till ytterligare information.

Alla bommar/stolpar (den inre per plats), bojar, sänken och kättingar ägs och underhålls av platsinnehavarna. Detta gäller såväl bojar vid bryggplatser som bojar på svaj. HSS har minimikrav på utrustningen som följs upp genom regelbundna dykarundersökningar.

Som medlem ansvarar du för att din utrustning uppfyller föreningens regler, till skydd för din och andras egendom och säkerhet, och underkänd utrustning får inte användas.

Om du vill ha råd om bojutrustning eller förtöjningsgods läser du först informationen från Svenska Sjö. Har du fortsatta frågor tar du kontakt med någon av hamnfunktionärerna.

Bojflotte

Det finns en bojflotte med vinsch för lyft av bojsänken och liknande vid underhåll och utbyte. Flotten ligger förtöjd vid kajen och får användas av HSS medlemmar på eget ansvar efter instruktion/utbildning via Hamnsektionen. Flytväst och simkunnighet är obligatoriskt.

Denna instruktion måste läsas innan bojflotten får användas. Länk.

Sjösättningsramper

Den södra rampen benämnd "Jollerampen" är belägen mellan Sjöborgen och varvet. Nedfart sker vid bussens vändslinga. Rampen får användas av HSS medlemmar och bommen öppnas med HSS nyckeltagg.

Den norra rampen benämnd "varvsrampen" är belägen vid HSS varv. Rampen får användas av HSS medlemmar och bommen öppnas med HSS nyckeltagg.

Det viktigt att snabbt köra undan ditt ekipage på land för att inte blockera andra medlemmar. Parkering är endast tillåten på markerade platser.

Klubbjollar

För medlemmar med bojplatser tillhandahåller HSS tre roddjollar. Två är placerade vid "Jollerampen" och en intill Sjöborgsbryggan. Dessa får du fritt använda som medlem men du får aldrig lägga en klubbjolle ute vid din boj och ge dig ut på sjön. Kontakta Hamnsektionen för kod till låsen.

Om något går sönder på en klubbjolle meddelar du det till Hamnsektionen.

Funktionärer

Du finner Hamnens funktionärer under rubriken Kontakt.

Ordningsregler

Är du osäker på vad som gäller i HSS Hamn i Evedal så läs HSS Ordningsregler.

Hamnkort med bojpositioner (inaktuella medlemsnummer).

 

Åk till toppen