Hantering av bryggköer inom Helgasjöns Segelsällskap.

HSS Hamn i Evedal har ca 200 bryggplatser och ca 30 svajplatser vilka är fullbelagda. För att hantera önskemål om bryggplatser har HSS ett kösystem för bryggplatser. Svajplatser hanteras tills vidare separat eftersom tillgången hittills överstigit behovet.

  1. För att ställa sig i bryggkön skall man vara medlem i HSS samt betala en engångsavgift på 500 Kr. Registrering sker på det datum då betalning erhållits av HSS.

  2. Har man en bryggplats och vill byta kan man ställa sig i kön och erhåller då två års bonus på registrerat datum. Dock längst den tid man innehaft sin bryggplats.

    Ett alternativ vid behov av byte är att själv komma överens om ett byte med en annan medlem. Förslaget till byte anmäls till HSS hamnsektion för godkännande.

  3. Har man en bryggplats och återlämnar den till HSS för uthyrning till annan medlem får man fyra års bonus om man vill ställa sig i kön för en framtida plats.

HSS bryggkö administreras av hamnsektionen i BAS systemet. I dag kan man som medlem inte se sin köplats men arbete pågår för att detta skall vara möjligt. Tills vidare så får man maila hamn@hss.se för att få svar.

Man behåller sin köplats till man blivit tilldelad en plats eller lämnar HSS.

HSS Hamnsektion.

Åk till toppen