Informationssektionen

Informationssektionen sammanställer och publicerar information till HSS medlemmar. Webben du just nu läser är en av kanalerna. Materialet kommer från funktionärer och Dig, käre medlem!

Vår primära kommunikation till medlemmar sker via klubbtidningen UfH - Underrättelser för Helgasjöfarande. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och ingår i medlemsavgiften för alla medlemmar. Medlemmar är mycket välkomna att skriva i tidningen. Under årens lopp har många intressanta alster publicerats där.

Vill du läsa klubbtidningen så följ denna länk.

Namnet på tidningen är givetvis inspirerat av Sjöfartsverkets Ufs, underrättelser för sjöfarande, ifall någon undrade.

Utöver den löpande informationen i UfH så hittar du även den kompletta årskalendern via denna länk.

Du finner Informationssektionens funktionärer under rubriken Kontakt.

Åk till toppen