Helgasjöns Segelsällskap

Helgasjöns segelsällskap – i dagligt tal kallad HSS – är en ideell intresseförening för båtlivet på Helgasjön med intilliggande sjöar.

Sällskapet verkar för ett aktivt båtliv för alla åldrar och har idag ca 510 medlemmar. 

Helgasjöns Segelsällskap – i dagligt tal kallad HSS – är en ideell intresseförening för båtlivet på Helgasjön med intilliggande sjöar. Sällskapet bildades 1946 och har idag ca 475 medlemmar.

HSS har sin basverksamhet förlagd till Evedalsområdet där hamnen med bryggor och varvsområdet finns.

I den norra delen ligger sällskapets varv, varvsstuga och varvskaj med toalettömningsstation.

I den södra delen sällskapets klubbstuga Sjöborgen samt tre bryggor och en jolleramp. Inom behändigt avstånd finns Evedals Värdshus, ett vandrarhem och Evedals Camping.

HSS arbetar med flera olika sektioner där medlemmarna är välkomna att aktivera sig. I en sektion finns en eller flera valda funktionärer som organiserar verksamheten. Sektionerna erbjuder trivsamma aktiviteter för medlemmar och står för verksamheten i föreningen. Det ger också alla en chans att vara med och utveckla föreningen.

HSS ger ut ett modernt sjökort samt ansvarar för utprickning och fyrar och har en omfattande verksamhet i samarbete med alla intressenter i Helgasjön vilket koordineras i ett gemensamt råd ”Helgasjörådet”.

Utöver sektioner för drift har HSS verksamhet inom följande områden:

⮚ Ön Bergö som ägs av HSS och som är sommarens träffpunkt med stora grillplatser, toaletter samt möjlighet till övernattning i egen båt.

⮚ Sjöfartssektionen som ger ut sjökortet och ansvarar för utprickningen av Helgasjön och angränsande vatten.

⮚ Klubbstugan Sjöborgen där det finns toalett. Stugan är även utrustad med ett ordentligt kök och en fin veranda ner mot sjön.

⮚ Motorbåtssektionen som bl. a. arrangerar trevliga utflykter.

⮚ Segelbåtssektionen med arrangemang och tävlingar för seglingsintresserade.

⮚ Hamnen med fyra större bryggor och ett stort antal bojar i Evedal.

⮚ Ett varvsområde med kaj, toalettömningsstation, kran och ramp för sjösättning. Här finns också en ny varvsstuga med toalett och kök.

⮚ Vakt/säkerhetssektionen för varv och hamn.

⮚ Utbildningssektionen

⮚ Barn och ungdomssektionen som bl. a. arrangerar båttävling för barn tillsammans med familjen.

⮚ Arbetsbåtarna ”Algot” och ”KjellE”.

Om du vill bli medlem i HSS är du Hjärtligt välkommen.

.

VÅRA SPONSORER

Åk till toppen