2023-09-20 HSS Vakter och Sjöräddningssällskapet vakar över våra båtar och tar hand om de problem som uppstår. Det räcker med en händelse som denna för att vi skall känna oss motiverade. Läs vad som hände.

2024-01-18 Årsmöte Helgasjöns Segelsällskap. Läs information.

2023-09-30 Gemensam upptagning med start 09:00. Läs mer.

2023-09-18. UfH 2023-3 skall nu vara utsänd till alla medlemmar och kan nås via denna länk.

2023-06-29 HSS har nu utbildat nya kranoperatörer som kan nås vis varvets sida. Varv och ramp

2023-06-19 En gammal fin och välbekant båt har lämnat HSS. Peter Karslssons Storebro 34 har nu Borgholm som hemmahamn.

2023-06-18 Ytterligare en annons på Sydbryggan. Se länk.  

2023-06-17 Fördelningen av annonserade bryggplatser är klar. Se länk.

2023-06-13 Äventyrsrundan och familjefesten på Helgasjön 2023-06-17 är inställd då det endast är en båt anmäld. HSS tackar de som försökt dra i gång detta och vi hoppas på nya tag vid ett senare tillfälle.

2023-05-30  Annonser på lediga bryggplatser är nu utlagd  Annonser bryggplatser

2023-05-30 Sydbryggans förlängning är på plats och pålningen vid Varvsbryggan har startats.

 

2023-05-21 Bergö öppnar. Pantaktivitet, länk till information.

2023-04-23: HSS Hamnsektion har via mail kallat bryggplatsinnehavare på Varvsbryggan och Sydbryggan till en pantaktivitet för rengöring och inoljning av bryggorna. Mer information kommer.

Följ denna länk för att se hur det gick till på Varvsbryggan. Sydbryggan blev ännu finare.

2023-04-16: HSS kurs på hamnkranen är nu genomförd och inom kort kommer nta kranoperatörer att få rättighet att lyfta båtar. Information kommer på hemsidan och i Varvsstugan.

 

2023-04-14: Fyrarna i Helgasjön är nu utsatta. Dock skall de vid Kalvsundet och Skälsnäsudde repareras. HSS tackar Sjöräddningssällskapet för hjälpen.

 

2023-04-04: Graferna avs vattenståndet i Helgasjön uppdaterade totm 2022.

2023-03-30: En första annons avs lediga bryggplatser är publicerad och kan sökas enligt instruktioner, Annonser bryggplatser

2023-02-15: Turordningen från lottningen av platser i 2:a hand 2023 finns nu under sektion Hamnen. Länk.

2023-01-19: Årsmöte på Evedals Värdshus.

Länkar till aktuella dokument: 

Dagordning & Kallelse Till HSS Årsmöte 2023 Rev 01

2022 HSS Verksamhetsberättelse 2023 01 05 Rev 01

Resultaträkning 2023 01 03

Balansräkning 2023 01 03

MOTION TILL HSS ÅRSMÖTE PT

Protokoll från årsmöte 2023-01-19

2022-10-30: Fyrarna i Helgasjön är nu intagna och KjellE ligger på varvet.

2022-10-01: Gemensam upptagning med pelarkranen med start Kl 09:00. OBS ingen mobil kran. Varvets funktionärer hjälper till och bjuder på fika. Läs gärna informationen i UfH 2022-3.

2022-09-18: Bergö stänger för säsongen och alla är välkomna till en trevlig dag på Bergö. Hör av er till  bergo@hss.se  om ni har möjlighet att vara med (pantaktivitet).

2022-09-15: Årets segeltävlingar är avgjorda. Se resultatet under Segelbåtsektionen.

2022-07-02: HSS jobbar för säker sjöfart och en säker hamn.

Styrelsen och Funktionärsgruppen uppmanar alla som ser missbruk eller olagligheter att göra polisanmälan.

Det kan röra sig om buskörning och minderåriga på vattenskoter, framföra båt uppenbart alkoholpåverkad, olovligt beträdande av förtöjd båt, skadegörelse mm.

https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/

Uppenbara brott mot HSS ordningsregler anmäls till styrelsen.

HSS Styrelse/Funktionärsgrupp.

2022-05-21: Bergö öpnnar, pantaktivitet.

2022-05-13: Nu är fyrarna utsatta, men Klockrevet har skadats av isen i vinter så den dröjer ca14dagar innan den blinkar som normalt. Pricken finns kvar, men är lite låg

2022-05-07: Varvsstädning  och städning Sjöborgen 2022-05-12 Kl 18:00. Pantaktivitet.

2022-05-01:  Sjösättning den 7 maj med hjälp av kranen.

2022-04-25:  Annonseringen av lediga bryggplatser 2022 Omg 1 är avslutad och fördelning pågår.

2022-04-21:  HSS kalender är kompletterad, Kalender.

2022-04-08:  Annonser på lediga bryggplatser (V1) ligger ute till 2022-04-24 Annonser bryggplatser

2022-04-05:  Den nya hemsidan publicerad i version 1.

2022-03-13:  Den nya hemsidan presenteras för funktionärsgruppen för synpunkter och förslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Åk till toppen