2023-03-30: En första annons avs lediga bryggplatser är publicerad och kan sökas enligt instruktioner, Annonser bryggplatser

2023-02-15: Turordningen från lottningen av platser i 2:a hand 2023 finns nu under sektion Hamnen. Länk.

2023-01-19: Årsmöte på Evedals Värdshus.

Länkar till aktuella dokument: 

Dagordning & Kallelse Till HSS Årsmöte 2023 Rev 01

2022 HSS Verksamhetsberättelse 2023 01 05 Rev 01

Resultaträkning 2023 01 03

Balansräkning 2023 01 03

MOTION TILL HSS ÅRSMÖTE PT

Protokoll från årsmöte 2023-01-19

2022-10-30: Fyrarna i Helgasjön är nu intagna och KjellE ligger på varvet.

2022-10-01: Gemensam upptagning med pelarkranen med start Kl 09:00. OBS ingen mobil kran. Varvets funktionärer hjälper till och bjuder på fika. Läs gärna informationen i UfH 2022-3.

2022-09-18: Bergö stänger för säsongen och alla är välkomna till en trevlig dag på Bergö. Hör av er till  bergo@hss.se  om ni har möjlighet att vara med (pantaktivitet).

2022-09-15: Årets segeltävlingar är avgjorda. Se resultatet under Segelbåtsektionen.

2022-07-02: HSS jobbar för säker sjöfart och en säker hamn.

Styrelsen och Funktionärsgruppen uppmanar alla som ser missbruk eller olagligheter att göra polisanmälan.

Det kan röra sig om buskörning och minderåriga på vattenskoter, framföra båt uppenbart alkoholpåverkad, olovligt beträdande av förtöjd båt, skadegörelse mm.

https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/

Uppenbara brott mot HSS ordningsregler anmäls till styrelsen.

HSS Styrelse/Funktionärsgrupp.

2022-05-21: Bergö öpnnar, pantaktivitet.

2022-05-13: Nu är fyrarna utsatta, men Klockrevet har skadats av isen i vinter så den dröjer ca14dagar innan den blinkar som normalt. Pricken finns kvar, men är lite låg

2022-05-07: Varvsstädning  och städning Sjöborgen 2022-05-12 Kl 18:00. Pantaktivitet.

2022-05-01:  Sjösättning den 7 maj med hjälp av kranen.

2022-04-25:  Annonseringen av lediga bryggplatser 2022 Omg 1 är avslutad och fördelning pågår.

2022-04-21:  HSS kalender är kompletterad, Kalender.

2022-04-08:  Annonser på lediga bryggplatser (V1) ligger ute till 2022-04-24 Annonser bryggplatser

2022-04-05:  Den nya hemsidan publicerad i version 1.

2022-03-13:  Den nya hemsidan presenteras för funktionärsgruppen för synpunkter och förslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Åk till toppen