HSS Valberedning har till uppgift att säkra sällskapets drift och utveckling genom att vårda och värdera befintliga funktionärer så dom kan jobba vidare inom HSS.

Valberedningen skall senast den 30/9 tillfråga alla funktionärer avseende fortsatt engagemang för HSS samt identifiera kandidater till ledigställda roller.

Har du förslag och synpunkter avseende HSS funktionärer och ledamöter kan Valberedningen och/eller Medlemsansvarig kontaktas.

Att vara verksam inom HSS skall vara en lustfylld upplevelse på ideell basis. Den förmån får är befrielse från pantavgiften samt den gemenskap och glädje som denna ringa insats ger.

Åk till toppen