HSS verksamhet

HSS arbetar med flera olika sektioner där medlemmar kan aktivera sig. I en sektion finns en eller flera valda funktionärer som organiserar verksamheten. Vissa sektioner erbjuder trivsamma aktiviteter för medlemmar. Sektionerna står för verksamheten i föreningen. Det ger också alla en chans att vara med och utveckla föreningen.

Ta gärna kontakt med sektionsansvariga om du vill vara med och jobba inom en sektion.

Styrelsen och funktionärer, hur hänger det ihop?

Som alla föreningar så har HSS en styrelse. Den består av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen bär det juridiska ansvaret för föreningens verksamhet, och väljs på årsmötet.

HSS bedriver verksamhet inom en hel rad områden (sektioner), där valda funktionärer ansvarar för och leder verksamheten.

Både styrelse och övriga funktionärer väljs av årsmötet i januari varje år.

Styrelsen har regelbundna möten, ungefär en gång per månad, där funktionärer kallas att närvara. I viktiga beslut kring t ex ekonomi är det dock endast styrelsens medlemmar som har rösträtt.

 

 

Åk till toppen