Kontaktlista HSS 2024

Funktion/sektion Roll Namn e-mail/telefon
Styrelse Ordförande Nicklas Svensson  
  Vice Ordförande Henric Ragnarsson  
  Sekreterare Annika Hasselblad hss.styrelse@gmail.com
  Kassör Peter Thornström hss.kassor@gmail.com
073-087 54 61
  Ledamot Sonny Hultman  
  Ledamot Robert Gustafsson 073-026 01 75
  1:e suppleant Jonas Kroll 070-576 31 93
  2:e suppleant Staffan Kerker 070-539 13 65
Ekonomifunktionen Ekonomistöd    
  Ekonomistöd    
Medlemsansvarig Medlemsansvarig Mikael Ekström hss.medlem@gmail.com
Varvet Varvet, sammankallande
+ Stugfogde Varvsstugan
Pär Brorsson hss.varvet@gmail.com
  Varvet, sammankallande
+ Stugfogde Varvsstugan
Per Samuelsson hss.varvet@gmail.com
  Varvet, BAS-ansvarig Ulf Sjösten hss.varvet@gmail.com
  Varvet,  Vakant  
Hamnen Bryggmästare sammankallande Göran Wikström hss.hamnen@gmail.com
  Bryggmästare  Peter Thornström  
  Bryggmästare  Lars Elmlund  
  Bryggmästare Andreas Rosenberg  
  Bryggmästare  Nicklas Svensson  
  Bryggmästare Karl Arneng  
  Bryggmästare Mariusz Asplund (Marre)  
Vakt-/säkerhet Vaktansvarig sammankallande Rickard Skarin hss.vakt@gmail.com
070-270 71 30, kvällstid
  Vaktansvarig Håkan Petersson 073-366 33 55
Sjöborgen Stugfogde sammankallande Geza Orgovanyi hss.sjoborgen@gmail.com
073-720 41 95
Bergö Bergöfogde sammankallande Anders Ivansson hss.bergo@gmail.com
070-945 17 69
  Bergöfogde Magnus Holmberg 072-589 14 50
  Bergöfogde Mårten Jonsson 070-089 78 41
Klubbmästeriet Klubbmästare sammankallande Robert Gustafsson hss.klubbmastare@gmail.com
  Klubbmästare Henric Ragnarsson  
Sjöfartssektionen Sjöfart sammankallande Lars Nikell hss.sjofart@gmail.com
073-086 05 75
  Sjöfart Rikard Gustafsson 073-380 89 98
  Sjöfart Claes Johansson 070-984 51 51
  Sjöfart Tonie Lehtonen 076-804 53 10
Arbetsbåtar Arbetsbåtar, sammankallande Mikael Rydén hss.arbetsbat@gmail.com
070-250 80 85
  Arbetsbåtar Jörgen Palm 076-633 22 77
Segelbåtsektionen Segling sammankallande Ingmar Olsson hss.segelsektionen@gmail.com
070-650 32 24
  Segling Torbjörn Herbertsson 070-622 10 20
  Segling Jan-Erik Jonsson 070-939 10 97
  Segling Staffan Kerker 070-539 13 65
Motorbåtssektionen Vilande sektion    
Barn- och Ungdom Barn- och Ungdom Kalle Westling hss.barn.ungdom@gmail.com
072-542 86 74
Utbildningssektionen Utbildning sammankallande Attila Magyari 076-145 93 29
  Utbildning    
Informationssektionen Redaktör klubbtidning UfH Annika Hasselblad hss.ufh.webb@gmail.com
  Annonser Mikael Ekström  
  Hemsida Peter Thornström  
  Facebook Sandra Horn Gustafsson  
Revision Revisor sammankallande Jörgen Hellerstedt  
  Revisor Leyla Bekir  
Valberedning 1 Hamnen, sammankallande    
Valberedning 2 Varvet    
Valberedning 3 Segelbåtssektionen    
Valberedning 4 Vakt-/säkerhet    
Valberedning 5 Bergö    
Valberedning 6 Sjöfartssektionen    
Valberedning Kontaktperson i styrelsen    
Åk till toppen