Kontaktlista HSS 2022

Funktion/sektion   Roll Namn e-mail/telefon
Styrelse  

Ordförande

Peter Thornström peter.thornstrom@hss.se 073-0875461
    V Ordförande Nicklas Svensson nicklas.svensson@hss.se
    Sekreterare Annika Hasselblad annika.hasselblad@hss.se
    Kassör Jennie Leonsson jennie.leonsson@hss.se
    Ledamot Claes Johansson claes.johansson@hss.se
    Ledamot Rikard Gustafsson rikard.gustafsson@hss.se
    1:e suppl Sonny Hultman sonny.hultman@hss.se
    2:e suppl Jonas Kroll jonas.kroll@hss.se
Varvet   Varvsansv smk Attila Magyari 0761-459329
    Varvsansv + Stugfogde Varvsstugan Pär Brorsson par.brorsson@hss.se
    Varvsansv Jörgen Palm jorgen.palm@hss.se
    Varvsansv+ BAS-ansvarig varvet Ulf Sjösten 0763-436626
Hamnen   Bryggmästare smk Peter Thornström peter.thornstrom@hss.se
    Bryggmästare  Lars Elmlund lars.elmlund@hss.se
    Bryggmästare  Göran Wikström goran.wikstrom@hss.se
    Bryggmästare Andreas Rosenberg andreas.rosenberg@hss.se
    Bryggmästare  Henrik Svanberg henrik.svanberg@hss.se
    Bryggmästare Nicklas Svensson nicklas.svensson@hss.se
Sjöfart   Sjöfart smk Lars Nikell lars.nikell@hss.se
0730-86 05 75
    Sjöfart Rikard Gustafsson rikard.gustafsson@hss.se
0733-80 89 98
Sjöborgen   Stugfogde smk Geza Orgovanyi 0737-204195
    Stugfogde Attila Magyari 0761-459329
Bergö   Bergöfogde smk Anders Ivansson 0709-451769
    Bergöfogde Magnus Holmberg 0725-891450
    Bergöfogde Mårten Jonsson 0700-897841
Vaktsektionen   Vaktansv smk Rickard Skarin 0702-707130, kvällstid
    Vaktansv Håkan Petersson 0733-663355
Klubbmästeriet   Klubbmästare smk Robert Gustafsson robert.gustafsson@hss.se
    Klubbmästare Henric Ragnarsson henric.ragnarsson@hss.se
Segelbåtsektionen   Segling smk Ingmar Olsson 0706-503224
    Segling Torbjörn Herbertsson 0706-221020
    Segling Jan-Erik Jonsson 0709-391097
    Segling Staffan Kerker 0705-391365
Motorbåtssektionen   Motorbåt smk    
    Motorbåt    
Barn- och Ungdom   Barn- och Ungdom Kalle Westling kalle.westling@hss.se
Utbildningssektionen   Utbildning smk Bengt Jönsson 0706-268711
    Utbildning Jörgen Palm jorgen.palm@hss.se
Informationssektionen   Information smk Annika Hasselblad annika.hasselblad@hss.se
    Information annonser Mikael Ekström mikael.ekstrom@hss.se
    Information webb Peter Thornström peter.thornstrom@hss.se
    Information webb Gabrielle Thornström gabrielle.thornstrom@hss.se
Arbetsbåtarna   Båtchef Rikard Gustafsson rikard.gustafsson@hss.se
Medlemsservice   Medlemsansvarig Mikael Ekström mikael.ekstrom@hss.se
Ekonomifunktionen   Kassör Jennie Leonsson jennie.leonsson@hss.se
    Ekonomistöd Clars Johansson claes.johansson@hss.se
    Ekonomistöd Peter Thornström peter.thornstrom@hss.se
Revision   Revisor smk Jörgen Hellerstedt  
    Revisor Leyla Bekir  
Valberedning   Valberedning adm stöd Peter Thornström peter.thornstrom@gmail.com
    Valberedning Jörgen Palm carina.astrom1967@gmail.com
    Valberedning Urban Thim ubbe.thim@gmail.com
    Valberedning Mårten Jonsson marten22@hotmail.com
    Valberedning Henrik Svanberg henrik.svanberg@gmail.com
    Valberedning    
    Valberedning    
Åk till toppen