Kontaktlista HSS 2022

Funktion/sektion   Roll Namn e-mail/telefon
Styrelse  

Ordförande

Peter Thornström peter.thornstrom@hss.se 073-0875461
    V Ordförande Nicklas Svensson nicklas.svensson@hss.se
    Sekreterare Annika Hasselblad annika.hasselblad@hss.se
    Kassör Jennie Leonsson jennie.leonsson@hss.se
    Ledamot Claes Johansson claes.johansson@hss.se
    Ledamot Rikard Gustafsson rikard.gustafsson@hss.se
    1:e suppl Sonny Hultman sonny.hultman@hss.se
    2:e suppl Jonas Kroll jonas.kroll@hss.se
Varvet   Varvsansv smk Attila Magyari 0761-459329
    Varvsansv + Stugfogde Varvsstugan Pär Brorsson par.brorsson@hss.se
    Varvsansv Jörgen Palm jorgen.palm@hss.se
    Varvsansv+ BAS-ansvarig varvet Ulf Sjösten 0763-436626
Hamnen   Bryggmästare smk Peter Thornström peter.thornstrom@hss.se
    Bryggmästare  Lars Elmlund lars.elmlund@hss.se
    Bryggmästare  Göran Wikström goran.wikstrom@hss.se
    Bryggmästare Andreas Rosenberg andreas.rosenberg@hss.se
    Bryggmästare  Henrik Svanberg henrik.svanberg@hss.se
    Bryggmästare Nicklas Svensson nicklas.svensson@hss.se
Sjöfart   Sjöfart smk Lars Nikell lars.nikell@hss.se
0730-86 05 75
    Sjöfart Rikard Gustafsson rikard.gustafsson@hss.se
0733-80 89 98
Sjöborgen   Stugfogde smk Geza Orgovanyi 0737-204195
    Stugfogde Attila Magyari 0761-459329
Bergö   Bergöfogde smk Anders Ivansson 0709-451769
    Bergöfogde Magnus Holmberg 0725-891450
    Bergöfogde Mårten Jonsson 0700-897841
Vaktsektionen   Vaktansv smk Rickard Skarin 0702-707130, kvällstid
    Vaktansv Håkan Petersson 0733-663355
Klubbmästeriet   Klubbmästare smk Robert Gustafsson robert.gustafsson@hss.se
    Klubbmästare Henric Ragnarsson henric.ragnarsson@hss.se
Segelbåtsektionen   Segling smk Ingmar Olsson 0706-503224
    Segling Torbjörn Herbertsson 0706-221020
    Segling Jan-Erik Jonsson 0709-391097
    Segling Staffan Kerker 0705-391365
Motorbåtssektionen   Motorbåt smk    
    Motorbåt    
Barn- och Ungdom   Barn- och Ungdom Kalle Westling kalle.westling@hss.se
Utbildningssektionen   Utbildning smk Bengt Jönsson 0706-268711
    Utbildning Jörgen Palm jorgen.palm@hss.se
Informationssektionen   Information smk Annika Hasselblad annika.hasselblad@hss.se
    Information annonser Mikael Ekström mikael.ekstrom@hss.se
    Information webb Peter Thornström peter.thornstrom@hss.se
    Information webb Gabrielle Thornström gabrielle.thornstrom@hss.se
Arbetsbåtarna   Båtchef Rikard Gustafsson rikard.gustafsson@hss.se
Medlemsservice   Medlemsansvarig Mikael Ekström mikael.ekstrom@hss.se
Ekonomifunktionen   Kassör Jennie Leonsson jennie.leonsson@hss.se
    Ekonomistöd Clars Johansson claes.johansson@hss.se
    Ekonomistöd Peter Thornström peter.thornstrom@hss.se
Revision   Revisor smk Jörgen Hellerstedt  
    Revisor Leyla Bekir  
Valberedning   Valberedning adm stöd Repr ur Hamn  
    Valberedning Repr ur Varv  
    Valberedning Repr ur Segling  
    Valberedning Repr ur Bergö  
    Valberedning Repr ur Sjöfart  
    Valberedning Repr ur Inbformation  
    Valberedning Repr ur Säkerhet  
Åk till toppen