2023-05-06       Gemensam sjösättning med fast kran på varvet

2023-05-16       Varvsstädning och städning Sjöborgen, pantaktivitet

2023-05-21       Bergö öppnar

2023-05-22       Styrelse- och funktionärsmöte Sjöborgen

2023-05-25       Torsdagskuppen börjar

2023-06-11       Guldkusten

2023-06-17       Familjefest med äventyrsrunda

2023-06-17       Övernattning i stugan på Bergö (ungdomar)

2023-06-20       Klubbmästerskap i segling

2023-06-27      Styrelse- och funktionärsmöte Sjöborgen

2023-08-13       Pegasus

2023-08-16      Styrelse- och funktionärsmöte Sjöborgen

2023-08-25       Augustinatten

2023-09-10       Bergö nattas

2023-09-10       Distanskappseglingen

2023-09-18       Styrelse- och funktionärsmöte Sjöborgen

2023-09-30       Torrsättning varvet

2023-10-16       Styrelse- och funktionärsmöte Sjöborgen

2023-11-15       Motioner skall vara styrelsen tillhanda

2023-11-16       Styrelsemöte Sjöborgen

2024-01-18       Årsmöte

 

 

HSS årskalender kan du även nå via denna länk.

Åk till toppen