HSS styrelse består av 6 ledamöter och två suppleanter och ansvarar för sällskapets drift, utveckling och samarbete med Växjö Kommun och övriga intressenter kring Helgasjön.

Den aktuella bemanningen ser du under rubriken ”Kontakt”.

Verksamheten inom HSS drivs via ett antal sektioner där ideellt arbetande medlemmar ingår i en ”Funktionärsgrupp” som samlas minst en gång per månad under säsongen för att dryfta och besluta om sällskapets aktiviteter.

Sektionerna arbetar självständigt inom sina respektive områden och samordning sker på löpande Styrelse- och funktionärsmöten.

Krävs det ett styrelsebeslut sker det normalt på samma möte och styrelsens medarbetare arbetar aktivt inom flera sektioner.

Det är bredden i engagemanget som är HSS framgångsfaktor.


  Styrelsen deltar aktivt i sektionernas verksamhet.

Segelsektionen samlad på Sjöborgen.

 

Åk till toppen