Varvet

HSS varv i Evedal ger medlemmar möjlighet att vinterförvara, underhålla, utveckla och renovera sina båtar. Varvet används även för att förvara vaggor och båtvagnar sommartid samt även vagnar som förvaras på annan plats vintertid.

På varvet finns en varvsstuga, varvsbod samt ett mastskjul där även HSS truck parkeras. Varvsstugan disponeras av HSS medlemmar under ansvar medan varvsboden endast är tillgänglig för HSS funktionärer.

Vid varvets kaj finns en pelarkran som klarar att lyfta 5,5 ton, en toalettömningsanläggning samt en kista innehållande utrustning för sanering av miljöfarliga utsläpp i HSS hamn.

Varvet är även hemvisten för ångaren Thor under vintersäsongen i en större byggnad mitt på varvet.

Under sommartid är en del av varvet kommunal parkering för att badande gäster skall kunna parkera sina bilar. 

Varvsytan arrenderas av Växjö Kommun.

Varvsplatser

Varvsplatser fördelas av HSS Varvssektion och disponeras enligt ett regelverk som garanterar miljömässig och personlig säkerhet.

Pelarkran

Pelarkranen används för sjö- och torrsättning av båtar tillhörande HSS medlemmar samt andra lyft i samband med arbete på HSS varv.

Sjö- och torrsättning får endast utföras av godkända kranoperatörer enligt nedanstående lista:

Hss nr   Namn                        Telefonnummer               Mailadress
676       Stig Langner              46705666933                 stiglangner@gmail.com
2161     Attila Magyari             46761459529                 attilamagyari@hotmail.com
1722     Björn Tisjö                  46761467671                 bjorn@tisjo.se
2512     Rikard Gustavsson    46733808998                 rikard979@gmail.com
1656     Jan-Erik Jonsson       46709391097                 jan.erik.vaxjo@gmail.com
305       Jan Torgnyson           46705563787                 torgnyson@hotmail.com
2242     Göran Wikström         46730232620                 ag.wikstrom@gmail.com
1645     Ulf Sjösten                  46763436626                 lakie56@icloud.com
1917     Jörgen Palm               46766332277                 carina.astrom1967@gmail.com
  216     Pär Brorsson              46704661132                  brorssonpar64@gmail.com
1384     Lars Elmlund              46705521440                  lars.i.elmlund@gmail.com
393       Jörgen Ahlberg           46702275605                  jorgenalf.ahlberg@telia.com
810       Peter Thornström       46730875461                  peter.thornstrom@gmail.com
1688     Fredrik Andersson      46703368716                  andersson.hem@blixtmail.se
1936     Lars Nikell                   46730860575                  lars.nikell@wsp.com
2219      Tomas Pettersson      46768820938                  pettersson-tomas@telia.com
2812      Tina Sjökvist               46708781219                  tinh.sjokvist@gmail.com
-"-           Lars-Göran Sjökvist   46708781219                  tinh.sjokvist@gmail.com
1978      Leif Eriksson               46763409394                  erikssonleif@rocketmail.com
2530      Izer Alili                       46738281595                  izer.alili@hotmail.com

Sjö- och torrsättning sker på båtägarens ansvar och en ansvarsbefrielse skall undertecknas före lyft. HSS tar ut en avgift på 300 Kr för ett lyft vilket betalas via Swish.

Ansvarig ideellt arbetande och godkänd kranoperatör skall ersättas med  max 100 Kr om inte annat överenskoms.

I dagens bedrägerimiljö avstår många att svara på telefonnummer dom inte känner igen. Får ni inget svar så sänd ett sms eller mail.

Truck

HSS Varvssektion disponerar en truck som används för arbete på varvet och förflyttning av båtar inom varvsområdet.

Av säkerhets och försäkringsskäl får trucken endast köras av utbildade funktiononärer med truckkort enligt nedanstående lista.

Attila Magyari 076-1459329
Anders Ivansson 070-9451769
Bengt Jönsson 070-626 87 11
Lars Nikell 073-086 05 75
Rikard Gustafsson 073-3808998
Peter Thornström 073-0875461
Leif Eriksson 076-340 93 94
Benny Lundberg 070-662 60 95
   
   
   
   


Toalettömningsanläggning

Toalettömningsanläggningen är disponibel för alla båtfarare i Helgasjön under förutsättning att dom tillhör en båtklubb kopplad till "Helgasjörådet".

Användning skall ske enligt uppsatt instruktion och eventuella fel anmäls skyndsamt till HSS Varvssektion.

Miljösanering

Kistan innehållande utrustning för miljösanering skall användas så snart ett miljöfarligt utsläpp observeras eller förväntas i HSS Hamn.

Användning rapporteras till HSS Varvssektion för återanskaffning av förbrukad materiel.

Funktionärer

Du finner Varvets funktionärer under rubriken Kontakt.

Ordningsregler

Om du är osäker om vad som gäller avseende HSS Varv så läs HSS Ordningsregler.

Åk till toppen