Varvet

HSS varv i Evedal ger medlemmar möjlighet att vinterförvara, underhålla, utveckla och renovera sina båtar. Varvet används även för att förvara vaggor och båtvagnar sommartid samt även vagnar som förvaras på annan plats vintertid.

På varvet finns en varvsstuga, varvsbod samt ett mastskjul där även HSS truck parkeras. Varvsstugan disponeras av HSS medlemmar under ansvar medan varvsboden endast är tillgänglig för HSS funktionärer.

Vid varvets kaj finns en pelarkran som klarar att lyfta 5,5 ton, en toalettömningsanläggning samt en kista innehållande utrustning för sanering av miljöfarliga utsläpp i HSS hamn.

Varvet är även hemvisten för ångaren Thor under vintersäsongen i en större byggnad mitt på varvet.

Under sommartid är en del av varvet kommunal parkering för att badande gäster skall kunna parkera sina bilar. 

Varvsytan arrenderas av Växjö Kommun.

Varvsplatser

Varvsplatser fördelas av HSS Varvssektion och disponeras enligt ett regelverk som garanterar miljömässig och personlig säkerhet.

Pelarkran

Pelarkranen används för sjö- och torrsättning av båtar tillhörande HSS medlemmar samt andra lyft i samband med arbete på HSS varv.

Sjö- och torrsättning får endast utföras av godkända kranoperatörer enligt nedanstående lista:

HSS-nr Namn Telefonnummer Mejladress
676 Stig Langner 070-566 69 33 stiglangner@gmail.com
2161 Attila Magyari 076-145 93 29 attilamagyari@hotmail.com
1722 Björn Tisjö 076-146 76 71 bjorn@tisjo.se
2512 Rikard Gustafsson 073-380 89 98 rikard979@gmail.com
1656 Jan-Erik Jonsson 070-939 10 97 jan.erik.vaxjo@gmail.com
2242 Göran Wikström 073-023 26 20 ag.wikstrom@gmail.com
1645 Ulf Sjösten 076-343 66 26 lakie56@icloud.com
1917 Jörgen Palm 076-633 22 77 carina.astrom1967@gmail.com
1216 Pär Brorsson 070-466 11 32 brorssonpar64@gmail.com
1384 Lars Elmlund 070-552 14 40 lars.i.elmlund@gmail.com
393 Jörgen Ahlberg 070-227 56 05 jorgenalf.ahlberg@telia.com
810 Peter Thornström 073-087 54 61 peter.thornstrom@gmail.com
1688 Fredrik Andersson 070-336 87 16 andersson.hem@blixtmail.se
1936 Lars Nikell 073-086 05 75 lars.nikell@wsp.com
2219 Tomas Pettersson 076-882 09 38 pettersson-tomas@telia.com
2802 Tinh Sjökvist 070-878 12 19 tinh.sjokvist@gmail.com
2802 Lars-Göran Sjökvist 070-878 12 19 tinh.sjokvist@gmail.com
1978 Leif Eriksson 076-340 93 94 erikssonleif@rocketmail.com
2530 Izer Alili 073-828 15 95 izer.alili@hotmail.com
2706 Daniel Källner 070-729 57 75 danielkallner@icloud.com
2871 Rickard Magnusson 070-683 74 84 ricki.bas@gmail.com

Sjö- och torrsättning sker på båtägarens ansvar och en ansvarsbefrielse skall undertecknas före lyft. HSS tar ut en avgift på 300 Kr för ett lyft vilket betalas via Swish.

Ansvarig ideellt arbetande och godkänd kranoperatör skall ersättas med max 100 Kr om inte annat överenskoms.

I dagens bedrägerimiljö avstår många att svara på telefonnummer dom inte känner igen. Får ni inget svar så sänd ett sms eller mail.

Truck

HSS Varvssektion disponerar en truck som används för arbete på varvet och förflyttning av båtar inom varvsområdet.

Av säkerhets och försäkringsskäl får trucken endast köras av utbildade funktionärer med truckkort enligt nedanstående lista.

Namn Telefonnummer
Attila Magyari 076-145 93 29
Anders Ivansson 070-945 17 69
Bengt Jönsson 070-626 87 11
Lars Nikell 073-086 05 75
Rikard Gustafsson 073-380 89 98
Peter Thornström 073-087 54 61
Leif Eriksson 076-340 93 94
Björn Tisjö 076-146 76 71
Benny Lundberg

070-662 60 95

Kalle Westling

072-542 86 74


Toalettömningsanläggning

Toalettömningsanläggningen är disponibel för alla båtfarare i Helgasjön under förutsättning att dom tillhör en båtklubb kopplad till "Helgasjörådet".

Användning skall ske enligt uppsatt instruktion och eventuella fel anmäls skyndsamt till HSS Varvssektion.

Miljösanering

Kistan innehållande utrustning för miljösanering skall användas så snart ett miljöfarligt utsläpp observeras eller förväntas i HSS Hamn.

Användning rapporteras till HSS Varvssektion för återanskaffning av förbrukad materiel.

Funktionärer

Du finner Varvets funktionärer under rubriken Kontakt.

Ordningsregler

Om du är osäker om vad som gäller avseende HSS Varv så läs HSS Ordningsregler.

Åk till toppen