Helgasjöns Segelsällskap

Helgasjöns Segelsällskap (HSS) bildades 1946 och har sedan dess värnat om båtlivet på Helgasjön för invånare i Växjö med omnejd.

Dessförinnan anlade Gustav Vasa under sin regeringstid en tröskel i Kungsådran som höjde sjön med 1 meter. Denna tröskel ligger på 162.1 m ö h och utgör alltså sjöns lägsta tänkbara nivå. Tack vare den reglering utökades farbart vatten kraftigt, så vi är idag mycket tacksamma för denna åtgärd, som egentligen syftade till att skapa bättre försvarsmöjligheter för Kronobergs Slott (vars ruin ligger strax norr om Växjö).

På Helgasjön har det funnits gott om yrkesmässig trafik, med upp till 8 olika ångbåtar. Dessa transporterade mycket gods kors och tvärs i sjön och till sjöarna uppströms. Bland annat fanns stort sågverk och möbelindustri vid Åby. Dessutom utgjorde båtarna en viktig del av persontransporterna i sjön och inte minst kördes många passagerare från järnvägen i Räppe till kurorten Evedals Brunn. Både brunnsturismen och de kommersiella transporterna är sedan länge avvecklade, men ångaren Thor går fortfarande i turisttrafik och kan även bokas för privata turer.

Vid bildandet av HSS bestod nöjesbåtarna mest av segelbåtar och mindre motorbåtar i trä.

Båtbeståndet har utvecklats genom åren och inom HSS finns det i dag allt från stora motorbåtar och segelbåtar till små öppna båtar för fiske och rekretaion.

När HSS bildades insåg man att det behövdes ett ordentligt sjökort för att man skulle kunna njuta av ett säkert båtliv.

Det första sjökortet kom ut redan 1951. Det var ett handritat kort i A3 storlek som baserades främst på kända data. Under de kommande åren utfördes ett närmast heroiskt arbete med att kartlägga djupen. På den tiden fanns inga bra ekolod och definitvt ingen GPS. Bland de mer märkbara insatserna hör att HSS hyrde in ett (för tiden) avancerat ekolod 1957 från Chalmers och HSS funktionärer körde dygnet runt i en vecka för att registrera så mycket som möjligt.

Under perioden 1979 - 1980 utarbetade HSS ett nytt modernt sjökort och Helgasjön var det första Svenska farvattnet som hade en utprickning enligt IAA systemet, dvs med röda och gröna prickar.

Sjökortet har vidareutvecklats kontinuerligt och i dag är Helgasjön, Toftasjön och sjöarna upp till Asa ordentligt sjömätta och sjökortet finns tillgängligt både som båtsportkort och till navigatorer i samarbete med Navionics.

HSS har ett nära samarbete med Växjö Kommun som arrenderar ut våra markområden i Evedal där varv och hamn är belägna. Vi värnar om miljön genom att aktivt utveckla miljöarbete på varv och i hamnen. Vi är även medlemmar i Mörrumsåns vattenområde och är remissinstans i myndighetsfrågor rörande helgsjön och sjöarna i närområdet.

 

VÅRA SPONSORER

Åk till toppen