Ekonomifunktionen

Ekonomifunktionen ansvarar för sällskapets ekonomiska drift genom budgetarbete, transaktionshantering, bokföring, uppföljning, kostnadskontroll och bokslut.

Den aktuella bemanningen av Ekonomifunktionen ser du under ”Kontakt”.

Ekonomiarbetet leds av sällskapets kassör och nedanstående punkter styr verksamheten:

  • HSS skall ha en god och stabil ekonomi som garanterar en kontinuerlig och uthållig verksamhet.
  • Transaktioner, bokföring och bokslut skall ske enligt god redovisningssed och följa myndigheterna regelverk.
  • Fakturor betalas inom angiven tid och medlemmarnas utlägg skall vara reglerade senast vid efterföljande månadsskifte.
  • Ekonomirapportering skall vara transparent och sker månadsvis till HSS funktionärsgrupp. 

HSS organisationsnummer: 829500-6111

HSS Bankgironummer: 5429-7403

HSS Swish nummer: 1233578689

Kvitton och fakturor hanteras normalt vid efterföljande månadsskifte när de sänts till följande adress.

Kvitton skall sändas i original med angivande av aktivitet, innehåll samt till vilket konto pengarna önskas.

Helgasjöns Segelsällskap c/o
Jennie Leonsson
Koppsängsvägen 7
671 93 Arvika

Åk till toppen