Ekonomifunktionen

Ekonomifunktionen ansvarar för sällskapets ekonomiska drift genom budgetarbete, transaktionshantering, bokföring, uppföljning, kostnadskontroll och bokslut.

Den aktuella bemanningen av Ekonomifunktionen ser du under ”Kontakt”.

Ekonomiarbetet leds av sällskapets kassör och nedanstående punkter styr verksamheten:

  • HSS skall ha en god och stabil ekonomi som garanterar en kontinuerlig och uthållig verksamhet.
  • Transaktioner, bokföring och bokslut skall ske enligt god redovisningssed och följa myndigheternas regelverk.
  • Fakturor betalas inom angiven tid och medlemmarnas utlägg skall vara reglerade senast vid efterföljande månadsskifte.
  • Ekonomirapportering skall vara transparent och sker månadsvis till HSS funktionärsgrupp. 
  • Inbetalningar till HSS sker genom erhållen faktura eller via Swish enligt följande
  • HSS är en kontantfri förening.

HSS ekonomirutiner finns hos alla våra funktionärer och kan nås via denna länk.

HSS organisationsnummer: 829500-6111

HSS Bankgironummer: 5429-7403

HSS Swish nummer: 1233578689

Kvitton och fakturor hanteras enligt HSS Ekonomirutiner och regleras normalt vid efterföljande månadsskifte.

Vid osäkerhet hur utlägg skall hanteras kontaktas HSS kassör via mail till hss.kassor@gmail.com eller brevledes enligt nedan.

Helgasjöns Segelsällskap c/o
Peter Thornström
Skidsvängen 18 C
352 49 VÄXJÖ

Åk till toppen