Annonserade bryggplatser

På denna sida ligger aktiva annonser och det finns möjlighet att söka annonserad plats under förutsättning att man är medlem i HSS samt att man anmält sig till HSS bryggkö och betalat engångsavgiften.

Man kan söka flera platser men av administrativa skäl endast en plats i taget genom att sända ett mail till hamn@hss.se. Söks flera platser i samma mail registreras endast den plats som står först i mailet.

Observera att angivet djup är uppmätt mars 2022 och normala variationer kan du se via denna länk.

Man måste lämna den information som efterfrågas i annonsen för att ansökningen skall vara giltig.

Vid tilldelad plats stryks man ur bryggkön. HSS informerar endast den som erhåller platsen direkt efter annonstidens utgång. Se vidare information via denna länk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annons nr: 2023-03

Start: 2023-06-30  Slut: 2023-06-14

Beskrivning: Mittbryggan 39. Bryggplats med bommar. Bredd 3,0 m. Djup 2,3 m. Kostnad bom: 2000 Kr

Instruktioner: Endast medlemmar i HSS Bryggkö kan söka denna plats och den inre bommen skall köpas av den tidigare innehavaren för att få tillgång till platsen.

Ansökan sänds till hamn@hss.se inom angiven tid med angivande av medlemsnummer, namn samt båtens bredd, längd och djupgående.

Det går bra att söka på flera annonser men endast en plats per mail, ange prioritering om ni söker flera platser.

Tilldelas ni bryggplatsen stryks ni ur bryggkön oavsett om ni tackar ja eller nej.

 

Annons nr: 2023-04

Start: 2023-06-30  Slut: 2023-06-14

Beskrivning: Sydbryggan 7 nya platser på nordsidan. Bryggplats med bommar (6 m). Bredd 3,0 m. Djup ca 2,3 m. Kostnad bom:14000 Kr

Instruktioner: Endast medlemmar i HSS Bryggkö kan söka denna plats och den inre bommen skall köpas av HSS för att få tillgång till platsen.

Ansökan sänds till hamn@hss.se inom angiven tid med angivande av medlemsnummer, namn samt båtens bredd, längd och djupgående.

Det går bra att söka på flera annonser men endast en plats per mail, ange prioritering om ni söker flera platser.

Tilldelas ni bryggplatsen stryks ni ur bryggkön oavsett om ni tackar ja eller nej.

 

Annons nr: 2023-05 V2 (Bom 6m / 10500 Kr).

Start: 2023-06-30  Slut: 2023-06-14

Beskrivning: Sydbryggan 36 . Bryggplats med bom (6 m). Bredd 2,5 m. Djup ca 2,0 m. Kostnad bom: 10500 Kr

Instruktioner: Endast medlemmar i HSS Bryggkö kan söka denna plats och den inre bommen skall köpas av den tidigare innehavaren för att få tillgång till platsen.

Ansökan sänds till hamn@hss.se inom angiven tid med angivande av medlemsnummer, namn samt båtens bredd, längd och djupgående.

Det går bra att söka på flera annonser men endast en plats per mail, ange prioritering om ni söker flera platser.

Tilldelas ni bryggplatsen stryks ni ur bryggkön oavsett om ni tackar ja eller nej.

 

Annons nr: 2023-06

Start: 2023-06-30  Slut: 2023-06-14

Beskrivning: Sydbryggan 12 . Bryggplats med bom (5 m). Bredd 2,5 m. Djup ca 2,0 m. Kostnad bom: 9500 Kr

Instruktioner: Endast medlemmar i HSS Bryggkö kan söka denna plats och den inre bommen skall köpas av den tidigare innehavaren för att få tillgång till platsen.

Ansökan sänds till hamn@hss.se inom angiven tid med angivande av medlemsnummer, namn samt båtens bredd, längd och djupgående.

Det går bra att söka på flera annonser men endast en plats per mail, ange prioritering om ni söker flera platser.

Tilldelas ni bryggplatsen stryks ni ur bryggkön oavsett om ni tackar ja eller nej.

 

Annons nr: 2023-07

Start: 2023-06-31  Slut: 2023-06-15

Beskrivning: Sydbryggan 2 . Bryggplats med bom (4 m). Bredd 2,0 m. Djup ca 1,3 m. Kostnad bom: 8500 Kr

Instruktioner: Endast medlemmar i HSS Bryggkö kan söka denna plats och den inre bommen skall köpas av den tidigare innehavaren för att få tillgång till platsen.

Ansökan sänds till hamn@hss.se inom angiven tid med angivande av medlemsnummer, namn samt båtens bredd, längd och djupgående.

Det går bra att söka på flera annonser men endast en plats per mail, ange prioritering om ni söker flera platser.

Tilldelas ni bryggplatsen stryks ni ur bryggkön oavsett om ni tackar ja eller nej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Åk till toppen