Annonserade bryggplatser

På denna sida ligger aktiva annonser och det finns möjlighet att söka annonserad plats under förutsättning att man är medlem i HSS samt att man anmält sig till HSS bryggkö och betalat engångsavgiften.

Man kan söka flera platser men av administrativa skäl endast en plats i taget genom att sända ett mail till hss.hamnen@gmail.com. Söks flera platser så snds ett mail per såkt plats med angiver prioritet.

Observera att angivet djup är uppmätt mars 2022 och normala variationer kan du se via denna länk.

Man måste lämna den information som efterfrågas i annonsen för att ansökningen skall vara giltig.

Vid tilldelad plats stryks man ur bryggkön. HSS informerar endast den som erhåller platsen direkt efter annonstidens utgång. Se vidare information via denna länk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annons nr: 2024–01

Start: 2024-02-16  Slut: 2024-03-03

Beskrivning: Jollebryggan 04. Normalplats med akterboj. Bredd 2,5 m. Djup ca 0,7 m.

Instruktioner: Endast medlemmar i HSS Bryggkö kan söka denna plats och akterförtöjningen skall köpas av den tidigare innehavaren.

Ansökan sänds till hss.hamnen@gmail.com inom angiven tid med angivande av medlemsnummer, namn samt båtens bredd, längd och djupgående.

Det går bra att söka på flera annonser men endast en plats per mail, ange prioritering om ni söker flera platser.

Tilldelas ni bryggplatsen stryks ni ur bryggkön oavsett om ni tackar ja eller nej.

 

Annons nr: 2024–02

Start: 2024-02-16  Slut: 2024-03-03

Beskrivning: Jollebryggan 05. Normalplats med akterboj. Bredd 2,5 m. Djup ca 0,7 m.

Instruktioner: Endast medlemmar i HSS Bryggkö kan söka denna plats och akterförtöjningen skall köpas av den tidigare innehavaren.

Ansökan sänds till hss.hamnen@gmail.com inom angiven tid med angivande av medlemsnummer, namn samt båtens bredd, längd och djupgående.

Det går bra att söka på flera annonser men endast en plats per mail, ange prioritering om ni söker flera platser.

Tilldelas ni bryggplatsen stryks ni ur bryggkön oavsett om ni tackar ja eller nej.

 

Annons nr: 2024-03

Start: 2024-02-16  Slut: 2024-03-03

Beskrivning: Sjöborgsbryggan 07. Normalplats med akterboj. Bredd 2,5 m. Djup ca 1,5 m.

Instruktioner: Endast medlemmar i HSS Bryggkö kan söka denna plats och akterförtöjningen skall köpas av den tidigare innehavaren.

Ansökan sänds till hss.hamnen@gmail.com inom angiven tid med angivande av medlemsnummer, namn samt båtens bredd, längd och djupgående.

Det går bra att söka på flera annonser men endast en plats per mail, ange prioritering om ni söker flera platser.

Tilldelas ni bryggplatsen stryks ni ur bryggkön oavsett om ni tackar ja eller nej.

 

Annons nr: 2024-04

Start: 2024-02-16  Slut: 2024-03-03

Beskrivning: Sjöborgsbryggan 25. Bryggplats med bom (6 m). Bredd 3,0 m. Djup ca 1,9 m. Kostnad bom:5820 Kr

Instruktioner: Endast medlemmar i HSS Bryggkö kan söka denna plats och den inre bommen skall köpas av den tidigare innehavaren för att få tillgång till platsen.

Ansökan sänds till hss.hamnen@gmail.com inom angiven tid med angivande av medlemsnummer, namn samt båtens bredd, längd och djupgående.

Det går bra att söka på flera annonser men endast en plats per mail, ange prioritering om ni söker flera platser.

Tilldelas ni bryggplatsen stryks ni ur bryggkön oavsett om ni tackar ja eller nej.

 

Annons nr: 2024-05

Start: 2024-02-16  Slut: 2024-03-03

Beskrivning: Sydbryggan 02. Bryggplats med bom (4 m). Bredd 2,5 m. Djup ca 1,3 m. Kostnad bom: 7572 Kr

Instruktioner: Endast medlemmar i HSS Bryggkö kan söka denna plats och den inre bommen skall köpas av den tidigare innehavaren för att få tillgång till platsen.

Ansökan sänds till hss.hamnen@gmail.com inom angiven tid med angivande av medlemsnummer, namn samt båtens bredd, längd och djupgående.

Det går bra att söka på flera annonser men endast en plats per mail, ange prioritering om ni söker flera platser.

Tilldelas ni bryggplatsen stryks ni ur bryggkön oavsett om ni tackar ja eller nej.

 

Annons nr: 2024-06

Start: 2024-02-16  Slut: 2024-03-03

Beskrivning: Sydbryggan 45 . Bryggplats med bom (6 m). Bredd 3,0 m. Djup ca 2,0 m. Kostnad bom: 14000 Kr.

Instruktioner: Endast medlemmar i HSS Bryggkö kan söka denna plats och den inre bommen skall köpas av HSS för att få tillgång till platsen.

Ansökan sänds till hss.hamnen@gmail.com inom angiven tid med angivande av medlemsnummer, namn samt båtens bredd, längd och djupgående.

Det går bra att söka på flera annonser men endast en plats per mail, ange prioritering om ni söker flera platser.

Tilldelas ni bryggplatsen stryks ni ur bryggkön oavsett om ni tackar ja eller nej.

 

Annons nr: 2024-07

Start: 2024-02-16  Slut: 2024-03-03

Beskrivning: Sydbryggan 47. Bryggplats med bom (6 m). Bredd 3,0 m. Djup ca 2,0 m. Kostnad bom: 14000 Kr

Instruktioner: Endast medlemmar i HSS Bryggkö kan söka denna plats och den inre bommen skall köpas av HSS att få tillgång till platsen.

Ansökan sänds till hss.hamnen@gmail.com inom angiven tid med angivande av medlemsnummer, namn samt båtens bredd, längd och djupgående.

Det går bra att söka på flera annonser men endast en plats per mail, ange prioritering om ni söker flera platser.

Tilldelas ni bryggplatsen stryks ni ur bryggkön oavsett om ni tackar ja eller nej.

 

Annons nr: 2024-08

Start: 2024-02-16  Slut: 2024-03-03

Beskrivning: Varvsbryggan 05. Bryggplats med akterförtöjning. Bredd 2,5 m.

Instruktioner: Endast medlemmar i HSS Bryggkö kan söka denna plats och akterförtöjningen skall köpas av den tidigare innehavaren.

Ansökan sänds till hss.hamnen@gmail.com inom angiven tid med angivande av medlemsnummer, namn samt båtens bredd, längd och djupgående.

Det går bra att söka på flera annonser men endast en plats per mail, ange prioritering om ni söker flera platser.

Tilldelas ni bryggplatsen stryks ni ur bryggkön oavsett om ni tackar ja eller nej.

 

Annons nr: 2024-09

Start: 2023-10-03  Slut: 2023-10-15

Beskrivning: Varvsbryggan 35. Bryggplats med akterförtöjning. Bredd 3,0 m.

Instruktioner: Endast medlemmar i HSS Bryggkö kan söka denna plats och akterförtöjningen skall köpas av den tidigare innehavaren.

Ansökan sänds till hss.hamnen@gmail.com inom angiven tid med angivande av medlemsnummer, namn samt båtens bredd, längd och djupgående.

Det går bra att söka på flera annonser men endast en plats per mail, ange prioritering om ni söker flera platser.

Tilldelas ni bryggplatsen stryks ni ur bryggkön oavsett om ni tackar ja eller nej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Åk till toppen