Annonserade bryggplatser

På denna sida ligger aktiva annonser och det finns möjlighet att söka annonserad plats under förutsättning att man är medlem i HSS samt att man anmält sig till HSS bryggkö och betalat engångsavgiften.

Man kan söka flera platser men av administrativa skäl endast en plats i taget genom att sända ett mail till hamn@hss.se. Söks flera platser i samma mail registreras endast den plats som står först i mailet.

Observera att angivet djup är uppmätt mars 2022 och normala variationer kan du se via denna länk.

Man måste lämna den information som efterfrågas i annonsen för att ansökningen skall vara giltig.

Vid tilldelad plats stryks man ur bryggkön. HSS informerar endast den som erhåller platsen direkt efter annonstidens utgång. Se vidare information via denna länk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annons nr: 2023-03, -04, -05, -06 och -07 är fördelade enligt nedanstående lista och separat mail sänds ut till berörda.

Annons nummer 2023-03 MB39
Namn Medl nr Ködatum
Adam Eriksson 2500 2014-10-24

Annons nummer 2023-04 SY Nya
Namn Medl nr Ködatum
Ola Nilsson 2683 2019-04-23
Rickard Skarin 2496 2019-05-31
Alen Kazazic 2730 2020-05-22
Eddie Rehnström 2790 2021-03-20
Jessica Schmidinger 2798 2021-04-18
Peter Bäckrud 2831 2021-09-19
Arton Balaj 2805 2022-04-11

Annons nummer 2023-05 SY36
Namn Medl nr Ködatum
Marcus Ohlsson 2860 2022-07-11

Annons nummer 2023-06 SY12
Namn Medl nr Ködatum
Christer Nilsson 2875 2023-02-20

Annons nummer 2023-07 SY02
Namn Medl nr Ködatum
Patrik Ahlstedt 2843 2023-06-07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nya annonser.

Annons nr: 2023-08

Start: 2023-06-18  Slut: 2023-06-30

Beskrivning: Sydbryggan 11 . Bryggplats med bom (5 m). Bredd 3,0 m. Djup ca 1,6 m. Kostnad bom: 9500 Kr

Annonsen är återkallad och sökande meddelade.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Åk till toppen