Annonserade bryggplatser

På denna sida ligger aktiva annonser och det finns möjlighet att söka annonserad plats under förutsättning att man är medlem i HSS samt att man anmält sig till HSS bryggkö och betalat engångsavgiften.

Man kan söka flera platser men av administrativa skäl endast en plats i taget genom att sända ett mail till hamn@hss.se. Söks flera platser i samma mail registreras endast den plats som står först i mailet.

Observera att angivet djup är uppmätt mars 2022 och normala variationer kan du se via denna länk.

Man måste lämna den information som efterfrågas i annonsen för att ansökningen skall vara giltig.

Vid tilldelad plats stryks man ur bryggkön. HSS informerar endast den som erhåller platsen direkt efter annonstidens utgång. Se vidare information via denna länk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonsperioden med start 2022-04-08 och slut 2022-04-24 är avslutad och fördelning pågår. Medlemmar som erhåller en plats meddelas senast 2022-04-27.

Åk till toppen