Annonserade bryggplatser

På denna sida ligger aktiva annonser och det finns möjlighet att söka annonserad plats under förutsättning att man är medlem i HSS samt att man anmält sig till HSS bryggkö och betalat engångsavgiften.

Man kan söka flera platser men av administrativa skäl endast en plats i taget genom att sända ett mail till hss.hamnen@gmail.com. Söks flera platser så snds ett mail per såkt plats med angiver prioritet.

Observera att angivet djup är uppmätt mars 2022 och normala variationer kan du se via denna länk.

Man måste lämna den information som efterfrågas i annonsen för att ansökningen skall vara giltig.

Vid tilldelad plats stryks man ur bryggkön. HSS informerar endast den som erhåller platsen direkt efter annonstidens utgång. Se vidare information via denna länk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det finns inga lediga platser just nu. Har du anmält en fungerande mailadress och strå i bryggkön så får du en avisering när det kjommker ut en annons.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Åk till toppen