Helgasjörådet

 

sbu_miljo_main

Helgasjörådet är en informell sammanslutning av olika klubbar och föreningar som är verksamma i sjön för säkerhet och samverkan. Klubbarna och föreningarna har valt att inte bilda en förening utan Helgasjörådet administreras av Helgasjöns Segelsällskap. Syftet med rådet, som funnit sedan lång tid, är att träffas då och då och diskutera aktuella frågor.

Helgasjörådet brukar normalt sammankallas 1 gång per år, eller vid behov. Varje förening bestämmer vilka som skall delta och mötena protokollförs normalt inte. Det fattas inga formella beslut på rådets sammankomster utan det är upp till respektive förening att agera i olika frågor.

En viktig punkt på rådets möten är att diskutera sjökort och utprickning i sjön. Rådets deltagande klubbar har kommit överens om en mindre avgift per båtplats för att finansiera inköp av utprickningsmaterial.

Förutom sjökort och utprickning kommer det upp frågor om fiske och kommunala planer, mm.

Helgasjörådet värnar om naturintressena och har bland annat en dialog med Växjös kommunekolog som berättat om fågellivet och skyddet av olika arter, eller Sjöräddningssällskapets presentation av räddningsstationen i sjön.

Helgasjörådet har ingen officiell kontaktlista, utan man kontaktar sin egen båtklubb som kan ta upp aktuella ämnen. Information finns under rubriken Båtliv.

Känner du som läser detta och är aktiv i sjön att du vill delta i rådet så kontakta HSS. Du hittar kontaktdata via denna länk.

Åk till toppen