Registrering

Bli medlem i Helgasjöns Segelsällskap

Om du vill bli medlem i HSS är du hjärtligt välkommen med en ansökan

Innan du tar steget måste du bekanta dig med sällskapet här på webben och prata gärna med våra medlemmar. Titta gärna på våra avgifter, regler för hamn, varv mm.

Medlemskap söks genom att du sänder oss ett mail enligt instruktioner nedan i denna text. Du måste  även ange när och hur betalning har erlagts. Medlemskap kan inte erhållas utan genomförd betalning.

Information om de olika medlemsformerna finns på sidan Om HSS/Avgifter.

Medlemmar har rätt att ställa sig i bryggkö efter att en engångsavgift betalats. Engångsavgift för att stå i brygg- och/eller bojkö : 500 Kr

Medlemsavgift som är betalad inom kvartal 4 gäller även för nästkommande år.

Du söker medlemsskap genom att fylla i följande information i ett mail som du sänder till hss.medlem@gmail.com via din egen mailklient. (Vi har tillfälliga problem med att sända formulär från hemsidan).

Observera att alla nedanstående punkter måste vara ifyllda i mailet för att din ansökan skall kunna hanteras:

  • Namn :
  • Adress :
  • Telefonnummer :
  • E-mail :
  • Medlemsform :
  • Brygg- och eller bojkö :
  • Avgift (totalt) :
  • Inbetalt datum:
  • Jag hjälper gärna till med följande:

Saknas någon av ovanstående punkter, eller att vi inte kan identifiera din inbetalning hos banken, kan inte din medlemsansökan hanteras.

Betalning skall ske till HSS swishnummer:1233578689 eller HSS bankgironummer: 5429-7403 med tydlig information om avsändare och vad betalningen avser.

När HSS medlemsansvarige har mottagit din ansökan och ser din inbetalning kommer din ansökan att godkännas och du får ett besked med ditt medlemsnummer. Därefter kan du ta del av HSS resurser i enlighet med den medlemsform du valt.

Köansvarig får information och lägger in dig i aktuell kö.

Observera att HSS inte sänder ut fakturor avs medlemsavgift mm för nya medlemmar. Däremot får du en faktura när ditt medlemsskap skall förnyas.

Avgifter för nyckeltagg, hamnplats, varvsplats, sommarplats vagn mm betalas separat, se under avgifter.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår medlemsansvarige.

Välkommen till vår förening.

Använd din egen mail, inte detta formulär.

Åk till toppen