Torsdagscupen är våra mest uppskattade tävlingar.

Tio torsdagar, fem före sommarsemestern, fem efter, samlas vi vid Sjöborgen 17.45 för rorsmansmöte.

Här spelar åldern ingen roll, alla känner sig ungdomliga inför kvällens övning. Vid rorsmansmötet bestäms banläggningen med hänsyn till vindstyrka och riktning. Målet är att själva seglingen skall pågå ungefär en timme.

Varannan torsdag är det gemensam starttid för alla båtar och varannan torsdag är det individuell starttid förhållande till båtens SRS-tal.

Du klockar din egen målgångstid.

Rundningsbojarna, 5 st möjliga, är utplacerade i Evedalsviken   och finns markerade på ett ”sjökort” där du även kan skriva in aktuell bana.

Efter avslutad tävling blir det bli eftersnack på Sjöborgens veranda.

Åk till toppen