Pegasus

Pegasus är en bansegling där alla startar samtidigt, seglar olika långt beroende på SRS-tal och första båt över mållinjen vinner.
Banan ligger i nord-sydlig riktning med start på mitten.

Banans längd är som kortast 4 Nm och som längst 5.75 Nm.
Skillnaden i banlängd ligger i en sträckning söderut från starten. Alla startar söderut och rundar sedan "sin" boj, dvs den boj som motsvarar båtens SRS-tal. Därefter seglar man norrut till en kappseglingsboj strax norr om Hästhallarna  som rundas om babord. Därefter snabbaste vägen till mål.

Eftersom de kortaste båtarna vänder först kommer de under en stor del av tävlingen att ligga före de snabbare. För snabba båtar gäller det att komma ikapp och för långsamma båtar att inte bli omseglade. Ingen tidsomräkning utan första båt över mållinjen vinner.

Du klockar din egen målgångstid.

OBS! För att lägga banan behövs föranmälning, för de som vill deltaga. Se huvudsidan för kappseglingarna för mer info om anmälan.

Åk till toppen