Distanskappseglingen är höstens höjdpunkt.

Det gäller att under exakt sex timmar segla längst distans.

Seglar man kortare tid blir det ett tillägg av 0,02 Nm/minut, maximerat till 1,8 Nm. Seglar man längre tid kostar det mera, 0,2 Nm/minut.

På Helgasjön finns det 31 sträckor att välja på. Den kortaste är 0,23 Nm, den längsta är 2,20 Nm. Sammanlagt 31 Nm. Varje sträcka kan seglas en gång i varje riktning.

Det gäller alltså att vara taktisk, anpassa valet av sträckor till rådande vindar - tillgänglig tid.

Vid rorsmansmötet får du ett ”sjökort” och protokoll med alla tillgängliga seglingssträckor och rundningsmärken inlagda.

Du för själv protokoll och klockar dina sträcktider och målgångstid.

Åk till toppen