HSS UTLOTTNING AV ANDRAHANDS BRYGGPLATSER 2022.

I år var det rekordmånga anmälningar, 35 st.

Turordningen är lottad av Göran Wikström i Varvsstugan med 5 medlemmar närvarande. På grund av missförstånd har två medlemmar lottats in på listan med hjälp av en slumpgenerator.

Hamnsektionen kommer att fördela ut tillgängliga platser enligt turordningen med matchning mellan båt och plats. Efterhand som fler platser anmäls för uthyrning fördelas de till sökande.

Uthyrare och hyrestagare skall komma överens om en avgift som inte får överstiga det som betalats till HSS. Den som hyr ut har ansvaret att det vaktpass han/hon erhållit genomförs. Det normala är att man kommer överens om att den som hyr i 2:a hand tar vaktpasset.

De som erhållit sökt plats på annan brygga utgår ur listan.

Lottplats     Medlem          Namn

1                  2512               Rikard Gustafsson
2                  2523               Kari Vahtera
3                  2829               Anders Bellander
4                  2752              Stefan Carlsson
5                  2588               Dijan Crnovic (Dixon)
6                  2797               Marie Hedberg
7                  2822               Therese lilja
8                  2832               Hampus Blidstål
9                  2786               Marcus Clarin
10                2635               Vilmer Bergström
11                2500               Adam Eriksson
12                2793               Henrik Svanberg
13                2785               Jóhann Hauksson
14                2831               Peter Bäckrud
15                1978               Leif Eriksson
16                2730               Alen Kazazic
17                2778               Elise Malmberg
18                2795               Henrik Egerbo
19                2824               Oscar Netz
20                2744               Malin Matson
21                2821               Izabela Ornat
22                1290               Tommy Davidson
23                2625               Bengt Olow Lindbeerg
24                2799               Mikael Christensen
25                2682               Zenkic Mirsad
26                2837               Norbert Nemet
27                2691               Shergo Younis
29                2782               Mattias Arnesson
29                2825               Pär Gustafsson
30                2798               Jessica Schmidinger
31                2823               Lars-Gösta Granath
32                1816               Jörgen Bergström
33                2636               Claus Wibroe
34                2586               Gabrielle Thornström
35                2815               Mattias Edlund

Vänliga hälsningar

HSS hamnsektion

Åk till toppen