HSS Mailgrupper

För att underlätta att hitta rätt funktionär har HSS mailalias (förnamn.efternam@hss.se) samt ett antal mailgrupper enligt nedan :

Genom ovanstående mailadresser når du samtliga funktionärer inom aktuell sektion m.m.

Åk till toppen