Revision


Enligt stadgarna utser årsmötet årligen två revisorer och en suppleant. Deras uppdrag är att granska verksamheten i föreningen och övervaka att resurser används på ett korrekt sätt, och att medlemmarnas inbetalade pengar går till det som årsmöte och styrelse beslutat.

Som medlem kan du alltid kontakta revisorerna ifall du har frågor eller vill påtala något du har tvivel om.

Revisorerna väljs av årsmötet och är medlemmarnas garanter för att föreningen sköts på ett sunt och korrekt sätt. Revisorerna står på intet sätt under styrelsens inflytande utan har som uppdrag att säkerställa att Dina intressen som medlem tas tillvara.

dscf0971
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen