Informationssektionen

 

Informationssektionen sammanställer och publicerar information till HSS medlemmar. Webben du just nu läser är en av kanalerna. Materialet kommer från funktionärer och Dig, käre medlem!

 

Klubbtidningen UfH - Underrättelser för Helgasjöfarande
Underrättelser för Helgasjöfarande (UfH) utkommer med fyra nummer per år och ingår i medlemsavgiften för alla medlemmar. I tidningen finns bl a medlemmarnas marknad, där du som medlem kan annonsera kostnadsfritt. Medlemmar är mycket välkomna att skriva i tidningen. Under årens lopp har många intressanta alster publicerats där.

 

Namnet på tidningen är givetvis inspirerat av Sjöfartsverkets Ufs, underrättelser för sjöfarande, ifall någon undrade.

Utöver den löpande informationen u UfH så hittar du även den kompletta årskalendern via denna länk.

 

foerstasida ufh 2017-2 

 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen