Utbildningssektionens utbildningar av funktionärer:

Utbildning för truckkörkort sker efter önskemål och samråd med Per Eckerström 
via per.eckerstrom@hss.se.

Utbildning för användning av hamnkranen kan ske i mindre grupp efter önskemål.
Kontakta Bengt Jönsson via bengt.jonsson@hss.se.

Utbildning för samtliga medlemmar:

Kan ske i mindre grupp, två till tre personer utomhus enligt önskemål och i lämpliga ämnen. Aktuellt i sommar, knopar och förtöjning på knap.

Att kunna slå en Pålstek är en tillgång även utanför båtlivet och knopar är en trevlig sysselsättning under sommarens "bryggsnack".
Kontakta Bengt Jönsson via bengt.jonsson@hss.se för att bestämma tid och plats.


Utbildningssektionen
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen