Motorbåtssektionens funktionärer

pingviner
Motorbåtssektion ansvarig Jörgen Palm

Jörgen når du på jörgen.palm@hss.se eller 0766332277

Motorbåtssektionen bitr. Jörgen Bergström

Jörgen når du på jörgen.bergström@hss.se eller 0708145502

jörgenBergström2012


magnus andergren
Motorbåtssektionen bitr Magnus Andergren

Magnus når du på magnus.andergren@hss.se eller 0703765333

 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen