HSS Kontaktlista 2017-01-09

Varvet Evedal. Varvschef Leif Erikson 0763-409394

Hamnen Evedal. Sammankallande  Peter Thornström       hamn@hss.se

Utprickning. Sjöfartssektionen Lars Nikell 0727-424350

Ekonomi. Kassören. Peter Thornström .     073-0875461
Bergö. Öfogde.     Anders Ivansson 0709-451769

Sjöborgen. Stugfogde Tomas Pettersson 0768-820938

Vaktverksamhet. Vaktchef Rickard Skarin 0702-707130

Medlemsfrågor. Medlemsansvarig Bengt Jönsson 0706-268711

Arbetsbåtar. Båtchef Jan Torgnysson 0705-563787

Klubbmästeri. Vakant 

Barn&ungdom Ansvarig Annika Hasselblad 0706-284893

Utbildning Ansvarig Per Eckerström 0705-850075

Information Ansvarig Annika Hasselblad 0706-284893

Föreningen helhet. Ordförande Henrik Löfqvist 0702-868734

Sekreterare Pernilla Bergström 0705-977121

Ekonomistöd Jennie Leonsson 0705-936632

Valberedningen Sammankallande Magnus Holmberg 0706-291566

 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen