Nyheter

 
 
 
 
Se under aktuell information.
 
 
 
HSS riktar ett stort tack till Henrik...
 
 
På förekommen anledning har ett arbet...
 
Navigera med försiktighet om ni är ut...
 
Genom ett snabbt agerande på sociala ...
 
Läs mer under "Aktuell information".
 
HSS har beslutat att avsluta den publ...
 
 
 
Se under "Aktuell Information".
 
 
 
 
 
Se unde Aktuell Information.
 
Hamnkort 2021 bild
Hamnkort 2021...
 
HSS har fler lediga bojplatser än vad...
 
Se under "Aktuell Information".
 
Se under Aktuell Information.
 
se Annonser hamnplatser
 
 
 
 
Annonser hamnplatser
 
 
 
Plats Varvsbryggan 43 stod med två gå...
 
 
Annonser hamnplatser
 
Se under Aktuell Information.
 
 
En strömbildare är monterad på Sjöbor...
 
https://www.youtube.com/watch?v=usgsi...
 
Se under Hamnen  > Länk
 
 
Observera att du skriver in dina pers...
 
 
 
 
Se under fliken "Årsmöte 2021-01-20"
 
 
 
Inför utbytet av Lillbryggan vill vi ...
 
Se under Aktuell Information.
 
 
 
Se bilder under verksamhet/hamnen/mud...
 
Navigera med försiktighet.
 
Medlemsundersökningen är avslutad och...
 
 
Se under "Aktuell Information".
 
 
 
 
 
 
2020-07-03 Klubbtröjor.
Nu finns nya klubbtröjor att köpa. Se...
 
 
 
Vi återkommer och håll uppsikt på hem...
 
Hamnsektionen assisterar (information...
 
Se under Aktuell Information och http...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En medlem hade sänt in ansökan men va...
 
 
 
 
 
 
 
 
Se under "Aktuell Information".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navigera med försiktighet om du är ut...
 
Tisdagen 2019-11-07 iordningställde H...
 
Det har stulits bensin och dunkar i b...
 
 
På grund av ett kalenderproblem har B...
 
 
 
 
 
 
Se några bilder nedan, artikel kommer...
 
2019-05-16 Hamnplatser 2019.
Lista med aktuella hamnplatser (2029-...
 
 
 
Se under "Aktuell information".
 
Några HSS medlemmar hade en trevlig e...
 
Under lördagen den 27/4 monterades bo...
 
HSS styrelse har efter genomförd enkä...
 
 
 
Se under "Aktuell information".
 
 
 
Vattnet till Sjöborgs- och Mittbrygga...
 
Läs under "Aktuell Information".
 
Läs mer under Aktuell Information.
 
Se under "Aktuell information".
 
Det låga vattenståndet gör att stenar...
 
Läs mer under Verksamhet/Barn och Ung...
 
Se länk under Aktuell Information.
 
Läs igen varningarna.
 
Bevaka hemsidan för samtransport mm.
 
 
 
 
 
 
 
 
Utlottningen av andrahandsplatser 201...
 
 
 
 
Länk till medlemsutskick.
 
 
 
 
Se mer under Aktuell information.
 
 
 
Läs hur det gick till under "Aktuell ...
 
Pantaktivitet: Elektrifiering av Lill...
 
Hamnsektionen genomför månadsvisa bry...
 
Arbetet vid Kanalen är nu igång med s...
 
Den röda fyren är fortfarande släckt ...
 
Bojen ligger nu på den ursprungliga f...
 
 
Fyren Kalvsundet väst (grön) ligger f...
 
 
Kalvsundets röda fyr visadesig vara t...
 
Första seglingen blir därför TC2 1/6...
 
 
 
 
Kranlyft får endast utföras av båt ti...
 
 
 
Pricken Baltzers Ör.Djupet vid pricke...
 
Länk till minnessidan. LÄNK.
 
 
 
Länk till motionen.
 
 
 
 
 
Det finns ett hål rätt långt ut på jo...
 
 
Se seglingssektionens resulttsida.
 
 
Information finns under "Om HSS".
 
 
Det finns inga anmälningar så till nä...
 
 
 
 
 
 
Studera de fina bilderna från fototäv...
 
 
 
Navigera försiktigt om ni ute på Helg...
 
 
Jennie.leonsson@gmail.comJennie Leons...
 
Augustinatten har seglats och traditi...
 
2015 års Klubbmästerskap har avgjorts...
 
På torsdag 13 augusti avgörs HSS klub...
 
Hej Seglare ! G...
 
Resultaten tom TC4 finner du nedan.
 
Välkommen ut på lite mörkernavigering...
 
Fakturan kommer i år som bifogad fil ...
 
 
Andrahandsplatser 2015.
 
 
HSS Sjöfartssektion har 2014-11-09 ta...
 
 
Beställningsblankett för HSS nya klub...
 
 
 
 
Bagagevagn för transport från bil til...
 
Gå till www.helgasjon.se/sjöfart/pric...
 
Resultaten från TC6 och Pegasus finns...
 
Nu är Sjöborgsbryggans elinstallation...
 
Gå in på www.helgasjon.se för detalje...
 
 
 
 
 
 
Pricken vid Cidgrund som försvann und...
 
 
 
 
 
Pricken Cidgrund (N 56 56.499 E 14 4...
 
Tisdagen den 25/2 2014 samlades klubb...
 
Samtliga fyrar i Helgasjön är nu inta...
 
 
 
Arbetet med att mäta upp ASA sjöarna ...
 
 
 
 
Sällskapet deltager vid Evedalsdagen ...
 
 
Hej alla seglare ! Då var det dags fö...
 
 
 
Hamnsektionen har skapat en ny sida m...
 
 
 
HSS anda av trivsamt samarbeta medför...
 
I dag (2013-04-24) samlades hamnansva...
20130424_182654
 
Det fina vintervädret och spegelblank...
 
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen