Rutiner för HSS medlemmar vid redovisning av kostnader inom HSS.

Vid inköp faktura:

- Ange namn

- Ange sektion

- Ange vad köpet avser

- Mejla mig när ni gjort ett inköp så att jag vet om fakturan som kommer är korrekt.


Vid inköp med kvitto.

- Lämna in era utläggskvitto eller posta dem till mig

- Kvittot skall vara original.

- Ange Namn

- Ange sektion

- Ange vad köpet avser

- Ange din bank och bankkontonummer, även clearing nummer.


Övriga utlägg som milersättning mm:

- Ange Namn

- Ange sektion

- Ange vad utlägget avser

- Ange din bank och bankkontonummer, även clearing nummer.


Vid inbetalningar till HSS utan referens till faktura. skriv alltid ärende och avsändare.

- HSS Bankgironummer: 5429-7403

- HSS Swish nummer: 1233578689


Föreningen är registrerad med organisationsnummer  829500-6111.


Enligt överenskommelse från mötet 20150304 kommer jag att spara era

Kontonummer så att ni slipper lämna dem varje gång ni gjort ett utlägg.


Min mail- och postadress är:

Jennie.leonsson@gmail.com

Jennie Leonsson

Koppsängsvägen 7

671 93 Arvika


 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen