HSS styrelse, valberedning, funktionärer och motionärer har tagit fram nedanstående dokument som kan läsas genom att följa nedanstående länkar.

Medlemmarnas val kommer att genomföras under perioden 15 till 20 januari då ett röstningsformulär kommer att vara tillgängligt.

> Verksamhetsberättelse HSS 2020V2. Kompletteringar avs ekonomi. Länk.
>> Bilaga 1 till Verksamhetsberättelsen Resultatrapport 2020. Länk.
>> Bilaga 2 till Verksamhetsberättelsen Balansrapport 2020. Länk.
> Revisionsberättelse. Länk
> Projektbeskrivning inför beslut om ny Lillbrygga. Länk.
> HSS Valberedning förslag till 2021. Länk.
> HSS Valberedningens och styrelsens förslag till 2021. Länk.
> Kopia av gällande avgifter 2020. Länk.
> Motion 1 avs framtida hamnavgifter HSS. Länk.
> Motion 2 avs framtida avgift till brygg- och bojkö. Länk.
> Motion 3 avs lyft med HSS kran. Länk.
> Motion 4 av nycket (tagg) till HSS låssystem. Länk.
> Motion 5 avs förändring av förhöjd varvsavgift-Leif E. Länk.
> Motion 6 avs regelverk avs förvaring och avgifter för HSS varv mellan sjösättning och torrsättning. Länk.

HSS styrelse är medveten om att detta är många dokument men eftersom HSS har en aktiv och positiv utveckling är det viktigt att HSS medlemmar får möjlighet att läsa och ta ställning.
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen