HSS årsmöte 2021-01-20 är genomfört och resultatet granskat av justeringsmännen.

Årsmötet genomfördes enligt plan och resulterade i att 53 medlemmar röstade varav 2 oavsiktliga dubbelröstningar har tagits bort.

Styrelsen konstaterar att fler medlemmar än de som normalt tidigare besökt årsmöten har röstat vilket gör att utfallet betraktas som ett fullvärdig årsmötes beslut.

Protokoll från årsmötet finns att läsa via denna länk

Ett stapeldiagram över röstningen i de olika frågorna finns att se via denna länk.

Länkar till samtliga dokument ligger kvar Dokument till HSS årsmöte 2021-01-20

HSS Styrelse 2021-01-29.


 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen