HSS årsmöte 2021-01-20 kommer att genomföras genom dialog via mail och hemsida enligt nedan.

1. HSS styrelse förbereder information och beslutspunkter enligt den i stadgarna fastställda dagordningen. Klart 2021-01-05. (Klart)
- Verksamhetsberättelse.
- Ekonomiskt bokslut.
- Motioner med styrelsens rekommendationer.
- Valberedningens och styrelsens förslag.
- Övrig relevant information.

2. HSS publicerar information och beslutspunkter på HSS hemsida (www.hss.se) och sänder ut samma information via mail till alla som har en mailadress i BAS. Klart 2021-01-06. (Klart)

3. HSS medlemmar ges möjligheter till frågor, synpunkter, förslag via mail till adressen hss2021arsmote@gmail.com eller forum på hemsidan senast 2021-01-14. (Klart. Alla frågor har besvarats)

4. HSS publicerar ett webb-baserat röstningsformulär på hemsidan och via mail utgående från presenterad information och inkomna synpunkter som är öppet för röstning från den 15 januari till och med den 20 januari.

Länk till röstningsformuläret som är öppet till 2021-01-20 Kl 23:59)

Röstningen avslutad.

5. HSS styrelse och valda justeringsmän fastställer genomförd omröstning och fattade beslut. Ett protokoll upprättas och justeras.

HSS styrelse är medvetna om att denna mötesordning är arbetskrävande för alla men läget avs COVID-19 gör att detta är det bästa alternativet att genomföra ett årsmöte.

Länkar till samtliga dokument inför årsmötet finns på en separat sida, följa länken Dokument till HSS årsmöte 2021-01-20

Vill du diskutera årsmötets planering eller något annat avs årsmötet finns det ett forum, följ länken. Forumet stängt.

HSS Styrelse 2021-01-05.


 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen